Aubades voor (kwetsbare) ouderen tussen Kerst en Oud&Nieuw

Aubades voor (kwetsbare) ouderen door jonge musici
tussen KERST en OUD&NIEUW

In de periode tussen Kerst en Oud&Nieuw zullen jonge musici korte “Aubades bij u Thuis” van ongeveer 20 minuten brengen bij (kwetsbare) ouderen overal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Driebergen-Doorn-Maarn-Leersum-Amerongen).

DSC05034De aubades zullen gebracht worden vooral voor thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers die vanwege de ouderdom, een lichamelijk ongemak of vanwege Alzheimer of Parkinson zelf niet meer zo gemakkelijk naar een muziekuitvoering of cultureel evenement gaan.

De jonge musici mogen zelf kijken of ze een bekend (kerst)liedje spelen, een stuk dat ze graag spelen (klassiek/modern), een vrije improvisatie voor de oudere óf als ze dat kunnen en kennen een verzoeknummer.

.

Dit initiatief is genomen door intuïtief musicus Frank Jenniskens uit Doorn die dit soort aubades al Aubade bij u Thuis Frank Jenniskens26jarenlang op uitnodiging bij bijzondere gelegenheden brengt. Hij zal in een STARTBIJEENKOMST dinsdag 29 december tussen 9.30 en 12.00 (inloop vanaf 9.00) in de grote zaal van Woonoord Kraaijbeek aan de Hoofdstraat in Driebergen zijn kennis- en ervaring aan de jonge musici overdragen. Ook zullen de jonge musici een proef-Aubade brengen bij bewoners van woonoord Kraaijbeek. Daarna worden afspraken gemaakt om Aubades te brengen in de dagen erna tot en met oudejaarsdag.
Voor de jongere musici zijn die ochtend ook een ouder of andere begeleider welkom.

De Aubades zullen door de hele gemeente door gebracht worden bij ouderen thuis. Hun mantelzorgers of een familielid kan erbij zijn.
We verwachten dat een Aubade ongeveer 15 a 20 minuten zal duren uitpakken, gesprekje en weer inpakken erbij.
Ze zullen uitgevoerd worden of in de ochtend tussen 10.00 en 12.00 en in de middag tussen 14.00 en 17.00. De ouderen die zijn aangemeld krijgen een richttijd door met een marge vanwege uitloop van een eerdere Aubade of de reistijd.

Het hele project wordt afgesloten met een AFSLUITENDE INLOOPMIDDAG op zaterdag 2 januari tussen 14:30 en 16:30 in het restaurant van Park Boswijk in Doorn waar iedereen – jong én oud(er) -die wil van harte welkom is om een flits-aubade te brengen of te ontvangen (opgeven hiervoor is niet nodig)! In deze bijeenkomst kijken we terug op de Aubades die gegeven zijn via foto’s, filmpjes en de ervaringen van jong en oud.
Ook zal de opbrengst van de CROWDFUNDING-actie bekend gemaakt worden waarmee de onkosten gedekt worden en we in 2016 nog meer muzikale activiteiten voor kwetsbare ouderen hopen te kunnen organiseren !

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en met ondersteuning met de Ontmoetingscentra Dementie in Driebergen en Amerongen.

Voor dit project is er een crowdfundingsactie via de Stichting Francesco Cultuurfonds. Bijdragen voor dit hartverwarmend initiatief zijn welkom via www.francescocultuurfonds.nl .

Kaart donatie Aubade voor kwetsbare oudere (SFC) VISTA

Aanmelden voor de jonge musici Raphael Aubade bij u thuis1
Jonge musici tot 18 jaar die het wel voor zich zien iets moois te spelen bij een oudere thuis kunnen zich opgeven via arianemiller@planet.nl . Belangrijk is dat ze dinsdag 29 december tussen 9.30 en 12:00 bij de startbijeenkomst kunnen zijn (met instrument!) en in de dagen erna tijd hebben om een aantal aubades te brengen.
Tot met 12 jaar gaan ze met een ouder of andere volwassen begeleider. De jongeren vanaf 12 jaar kunnen ook in 2-tallen de aubades brengen.

Aubade bij u Thuis Frank Jenniskens1Een (kwetsbare) ouder opgeven
Kent u een (kwetsbare) oudere in uw omgeving die de jongeren met een Aubade-bij-u-Thuis kunnen verrassen? Mail dan hun naam, adres en een korte motivatie aan: arianemiller@planet.nl of 06-52407468. Via u laten we dan weten wie de aubade komen brengen en wanneer.
En als u wilt, kunt u er zelf ook bij aanwezig zijn !

Komt u ook naar de afsluitende inloopmiddag op 2 januari ?
Iedereen is welkom:* (kwetsbare) ouderen (ook als u geen Aubade heeft ontvangen)
* jonge musici en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
* iedereen uit onze gemeente die dit een boeiend initiatief vindt en zich betrokken voelt bij het culturele aanbod voor (kwetsbare) ouderen
* mensen uit andere gemeentes die dit een sympathiek initiatief vinden en graag wil delen in onze ervaringen
(laat in dat laatste geval weten dat u van plan bent te komen dan zijn we op uw komst voorbereid! Mail naar arianemiller@planet.nl).

N.B. Er is geen entree voor de bijeenkomst. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Park Boswijk zal de jonge musici die zich hebben ingezet trakteren op chocomel en limonade.